Uvjeti kupnje

Uvjeti prodaje i naplate ulaznica za Javnu ustanovu „Nacionalni park Krka“

Kupovina i plaćanje ulaznica putem mrežne trgovine Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ (dalje u tekstu: mrežna stranica) moguća je samo za Nacionalni park „Krka“ (dalje u tekstu: Park) s kojima je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem mrežne stranice.
Uz ove Uvjete prodaje ulaznica za Park, putem mrežne stranice također se primjenjuju i pravila privatnosti Javne ustanove „Nacionalni park Krka“.

Vrste ulaznica

Putem mrežne stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica po važećem cjeniku koji je određen od strane Parka.
Korisnik prilikom kupovine ulaznica na mrežnoj stranici odabire vrstu i količinu ulaznica koje želi kupiti.
Korištenje kupljene ulaznice podliježe Uvjetima i načinu korištenja ulaznice Parka, a razdoblje korištenja ulaznice određeno je vrstom kupljene ulaznice.

Izdavanje računa

Uvođenjem Zakona o fiskalizaciji ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.
Račun i ulaznica bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.
Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obvezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem mrežne stranice (Print@home ulaznica).
Svaka Print@home ulaznica ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.
Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.
Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i istu ponijeti sa sobom prilikom dolaska u Park. Iznimno, u slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.
Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć.
Prilikom dolaska u Park, Korisnik je dužan očitati Print@home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaza u Park ili predočiti ulaznicu djelatniku Parka zaduženom za kontrolu ulaza u Park, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.
Zabranjeno je kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!
Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaza ili predoči istu djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.
Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem mrežne stranice.
Park i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.
U slučaju prenošenja Print@home ulaznice s Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti prenose se i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice. Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.
Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene mrežne stranice Parka.

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem mrežne stranice obvezujuće su i konačne, te se iste ne mogu otkazati, izmijeniti ili nadoplatiti za drugu vrstu ulaznica.
Svaka Print@home ulaznica kupljena putem mrežne stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa.
Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava.

Iznimno u slučaju kad je pristup na mrežne stranice nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Ustanove moguće je ostvariti povrat novčanih sredstava nakon zamolbe putem maila online@npk.hr.

U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena datuma posjetitelja moguće je promijeniti datum posjete slanjem upita na mail online@npk.hr najkasnije 24 sata prije datuma planiranog dolaska.

Upiti, prigovori i reklamacije

Upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi mrežne stranice te upiti, prigovori i reklamacije u vezi korištenja kupljenih ulaznica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ šalju se na e-mail: online@npk.hr.

Upiti, prigovori i reklamacije u vezi rada mrežne stranice za kupovinu i naplatu ulaznica šalju se: 

  • pisano poštom na adresu: Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22 000 Šibenik, Hrvatska  (Croatia),
  • prijavljuju usmeno na: +385 22 201 777,
  • putem e-maila: online@npk.hr.
Copyright © 2024. Razvoj web shopa: RAO & Play Digital